logo1234567891011

    Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

OOCL áp dụng 11 phụ phí BAF và CAF từ 1/10

Một khoản phụ phí nhiên liệu khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với tất cà hàng hóa đến Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc từ Thailand, US$40 per TEU, Singapore, S$51/TEU (US$40); Malaysia, MY131/TEU (US$40); Philippines, PHP18,000/TEU (US$40); Việt Nam, US$40/TEU và Indonesia, US$40/TEU.

 

Đối với hàng đi từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đến các quốc gia châu Á, mức phụ phí nhiên liệu sẽ là $40/TEU.

Đối với hàng đi từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đến Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ, phụ phí nhiên liệu sẽ là US$409/TEU.

 

Đối với hàng từ Nhật Bản đi Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc, phụ phí Yen Appreciation Charge là US$60/TEU (US$90/FEU).

 

Đối với hàng từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đi Nhật, phụ phí Yen Appreciation Charge là US$60/TEU (US$90/FEU).

Đối với hàng đi từ châu Á đến Vancouver, phụ phí nhiên liệu sẽ là US$424/TEU, US$530/FEU, US$596/container 40’ cao và US$641/container 45’.

 
Samurai Global Logistics: Home

Cam kết

Cam kết

1. Dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. 2. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên cơ sở lợi ích của khách hàng là lợi ích của Samurai Global Logistics. 3. Xây dựng giải pháp logistics phù hợp với từng khách hàng. 4. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và am hiểu hoạt động ngành logistics..

Sứ mạng

Sứ mạng

1. Cung cấp dịch vụ logistics với chuẩn mực quốc tế nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa nhu cầu vận chuyển và hoạt động logistics. 2. Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong công tác kết nối giao nhận vận tải quốc tế. 3. Thông qua phát triển công ty để đóng góp, xây dựng và phát triển cộng đồng..

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành logistics tại Việt Nam mang đến cho khách hàng các chuẩn mực quốc tế về dịch vụ logistics..